biogas

Biogas benyttes af kraftværker og virksomheder som alternativ til naturgas. Det er en vedvarende energikilde, som fremmes af staten gennem tilskud, så derfor er der naturligt en stor interesse i biogas. Hvis du vil lære mere om gassen og hvordan den bruges, så læs med her.

Sådan opstår biogas

Biogas fremstilles ved at nedbryde organisk materiale i et biogasanlæg. Det sker under anaerobe forhold, og i Danmark benytter man cirka 75% gylle og 25% organisk affald til at producere biogas. Man afgasser altså organiske ting. Det organiske affald kommer typisk fra fødevareindustrien og husholdning. Efter gylle er blevet afgasset, kan man bruge det som gødning.

Det er bakterier, der producerer biogassen i forbindelse med den biologiske nedbrydningsproces. Det danner metan og kuldioxid. Biogas har rigtigt meget energi, hvilket skyldes det høje indhold af metan. Normalt består gassen ultimativt af mellem 60% og 65% metan, mens resten er kuldioxid.

Det bruges biogas til

Når man har dannet biogas, kan det senere brændes af og bruges til udvinding af energi.

Biogas kan komme på gasnetværket, når CO2 er fjernet, og herefter kan gassen bruges til et væld af ting.

I Danmark benytter vi primært biogas til elproduktion, men nu også til industri, transport og varme. Ifølge Energistyrelsen er biogasproduktionen i vokseværk og man forventer, at det fortsætter mange år frem. I 2020 er der for eksempel langt større produktion af biogas end i 2012, og vi bruger det naturligvis også mere. Det skyldes blandt andet, at der er støttemuligheder fra staten, at der er kommet flere anlæg, og at det er attraktivt for mange virksomheder.

Det er muligt, at biogas vil blive brugt til endnu flere ting fremover. Men som det er nu, benyttes biogas primært til produktion af el, og i stigende grad til industri og varme.

Derfor er infrastrukturen vigtig

Fra start til slut er infrastrukturen vigtig. Først og fremmest skal biogas produceres under de korrekte forhold, og dernæst skal det opgraderes for at komme på gasnetværket. Solide anlæg skal monteres for at kunne bruge biogas, og det er vigtigt med fagfolk til at installere gasrør, så det rent faktisk er muligt at transportere og benytte biogas, så vi netop kan få noget ud af det.

Vi finder biogasanlæg i alle de danske regioner, og alt tyder på, at biogas er kommet for at blive. Produktionen og brugen af biogas er i hvert fald steget ret meget i løbet af de seneste år, når vi kigger på tal fra Energistyrelsen. Man mener, at det kan blive en central del af energiforsyningen i fremtiden, når vi skal erstatte de fossile brændstoffer fuldstændigt med de vedvarende.